Fri fragt ved køb for 299

Levering 1 - 2 hverdage

 

Betingelser og vilkår for PS-Nielsen parter program

Aftale

Ved at tilmelde dig et tilknyttet selskab i PS-Nielsen-tilknyttede program (“Program”) accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser (“Servicevilkår”).

PS-Nielsen forbeholder sig ret til at opdatere og ændre servicevilkårene fra tid til anden uden varsel. Alle nye funktioner, der udvider eller forbedrer det aktuelle program, herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer, er underlagt servicevilkårene. Fortsat brug af programmet efter sådanne ændringer skal udgøre dit samtykke til sådanne ændringer.

Overtrædelse af nedenstående vilkår vil resultere i afslutning af din konto og fortabelse af udestående tilknyttede kommissionsbetalinger optjent under overtrædelsen. Du accepterer at bruge tilknyttet program på egen risiko.

Kontovilkår

Når du har tilmeldt dig tilknyttet program, får du en unik tilknyttet kode. Du har tilladelse til at placere links, bannere eller anden grafik, vi leverer med din tilknyttede kode på dit websted, i dine e-mails eller i anden kommunikation. Vi giver dig retningslinjer, linkstile og grafisk grafik, der kan bruges til at linke til PS-Nielsen. Vi kan ændre design af kunstværket når som helst uden varsel, men vi ændrer ikke dimensionerne på billederne uden behørig varsel.

For at muliggøre nøjagtig sporing, rapportering og henvisning af henvisningsgebyr giver vi dig specielle linkformater, der kan bruges i alle links mellem dit websted og PS-Nielsen. Du skal sikre, at hvert af linkene mellem dit websted og PS-Nielsen korrekt bruger sådanne specielle linkformater. Links til PS-Nielsen, der er placeret på dit websted i henhold til denne aftale, og som korrekt bruger sådanne specielle linkformater kaldes “Særlige links”. Du tjener kun henvisningsgebyrer med hensyn til salg på et PS-Nielsen-produkt, der sker direkte via Special Links; vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til nogen fiasko fra dig eller nogen, du henviser til, bruger specielle links eller skriver forkert din tilknyttede kode, herunder i det omfang, at en sådan fiasko kan resultere i en reduktion af beløb, der ellers ville blive betalt til dig i henhold til denne aftale.

Tilknyttede links skal pege på siden for det produkt, der promoveres.

Henvisningsgebyrer / provisioner og betaling

For at et produktsalg er berettiget til at tjene et henvisningsgebyr, skal kunden klikke på et specielt link fra dit websted, e-mail eller anden kommunikation til https://www.ps-nielsen.dk og gennemføre en ordre på et produkt under denne session.

Vi betaler kun provision på links, der automatisk spores og rapporteres af vores systemer. Vi betaler ikke provision, hvis nogen siger, at de har købt, eller nogen siger, at de har indtastet en henvisningskode, hvis den ikke blev sporet af vores system. Vi kan kun betale provisioner for forretninger, der genereres gennem korrekt formaterede specielle links, der automatisk blev sporet af vores systemer.

Vi forbeholder os retten til at diskvalificere kommissioner, der er optjent gennem falske, ulovlige eller alt for aggressive, tvivlsomme salgs- eller marketingmetoder.

Betalinger begynder først, når du har tjent mere end $ 20 i tilknyttet indkomst. Hvis din tilknyttede konto aldrig krydser tærsklen på $ 20, bliver dine provisioner ikke realiseret eller betalt. Vi er kun ansvarlige for at betale konti, der har krydset tærsklen på $ 20.

Kundedefinition

Kunder, der køber produkter gennem dette program, betragtes som vores kunder. Derfor gælder alle vores regler, politikker og driftsprocedurer vedrørende kundeordrer, kundeservice og produktsalg for disse kunder. Vi kan ændre vores politikker og driftsprocedurer når som helst. For eksempel bestemmer vi de priser, der skal opkræves for produkter, der sælges under dette program i overensstemmelse med vores egne prispolitikker. Produktpriser og tilgængelighed kan variere fra tid til anden. Da prisændringer kan påvirke produkter, som du har angivet på dit websted, bør du ikke vise produktpriser på dit websted. Vi vil bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at præsentere nøjagtige oplysninger, men vi kan ikke garantere tilgængeligheden eller prisen på et bestemt produkt.

Dit ansvar

Du er eneansvarlig for udvikling, drift og vedligeholdelse af dit websted og for alt materiale, der vises på dit websted. For eksempel vil du være eneansvarlig for:

– Den tekniske drift af dit websted og alt relateret udstyr
– Sikring af visning af specielle links på dit websted bryder ikke nogen aftale mellem dig og nogen tredjepart (inklusive uden begrænsning eventuelle begrænsninger eller krav, der stilles til dig af en tredjepart, der er vært for dit websted)
– Nøjagtigheden, sandheden og hensigtsmæssigheden af ​​materialer, der er lagt ud på dit websted (herunder blandt andet alt produktrelateret materiale og enhver information, du inkluderer i eller forbinder med særlige links)
– Sikring af, at materiale, der er lagt ud på dit websted, ikke krænker eller krænker tredjeparts rettigheder (herunder for eksempel ophavsret, varemærker, privatliv eller andre personlige eller ejendomsrettigheder)
– At sikre, at materiale, der er lagt ud på dit websted, ikke er ærekrænkende eller på anden måde ulovligt
– At sikre, at dit websted nøjagtigt og tilstrækkeligt afslører, enten gennem en fortrolighedspolitik eller på anden måde, hvordan du indsamler, bruger, gemmer og videregiver data indsamlet fra besøgende, herunder, hvor det er relevant, at tredjeparter (inklusive annoncører) kan levere indhold og / eller reklamer og indsamler oplysninger direkte fra besøgende og kan placere eller genkende cookies i besøgende.

Overholdelse af love

Som en betingelse for din deltagelse i Programmet accepterer du, at mens du er Programdeltager, vil du overholde alle love, forordninger, regler, forskrifter, ordrer, licenser, tilladelser, domme, beslutninger eller andre krav fra enhver myndighed, der har jurisdiktion over dig, uanset om disse love osv. nu er i kraft eller senere træder i kraft i den tid, du er en programdeltager. Uden at begrænse den foregående forpligtelse accepterer du, at du som en betingelse for din deltagelse i programmet vil overholde alle gældende love (føderale, statslige eller på anden måde), der regulerer marketing-e-mail, herunder uden begrænsning CAN-SPAM Act of 2003 og alle andre anti-spam love.

Aftalens og programmets løbetid

Betingelsen for denne aftale begynder, når vi accepterer din programansøgning, og slutter, når den opsiges af en af ​​parterne. Enten du eller vi kan opsige denne aftale når som helst med eller uden grund ved at give den anden part skriftlig meddelelse om opsigelse. Efter ophør af denne aftale af en eller anden grund ophører du straks brugen af ​​og fjerner fra dit websted alle links til https://www.ps-nielsen.dk og alle vores varemærker, handelsdragt og logoer, og alt andet materiale leveret af eller på vegne af os til dig i henhold til dette eller i forbindelse med programmet. PS-Nielsen forbeholder sig retten til når som helst at afslutte programmet. Efter programafslutning betaler PS-Nielsen enhver udestående indtjening, der er påløbet over $ 20.

Afslutning

PS-Nielsen har efter eget skøn ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver og enhver aktuel eller fremtidig brug af Programmet eller enhver anden PS-Nielsen-service af enhver grund til enhver tid. En sådan opsigelse af Tjenesten vil resultere i deaktivering eller sletning af din konto eller din adgang til din konto og fortabelse og afkald på alle potentielle eller at blive betalt kommissioner på din konto, hvis de blev optjent gennem falske, ulovlige eller alt for aggressive, tvivlsomme salgs- eller marketingmetoder. PS-Nielsen forbeholder sig ret til at afvise service til nogen af ​​enhver grund til enhver tid.

Parternes forhold

Du og vi er uafhængige entreprenører, og intet i denne aftale skaber noget partnerskab, joint venture, agentur, franchise, salgsrepræsentant eller ansættelsesforhold mellem parterne. Du har ingen autoritet til at afgive eller acceptere nogen tilbud eller repræsentationer på vores vegne. Du afgiver ikke nogen erklæring, hverken på dit websted eller på anden måde, der med rimelighed ville være i modstrid med noget i dette afsnit.

Ansvarsbegrænsninger

Vi hæfter ikke for indirekte, specielle skader eller følgeskader (eller tab af indtægter, fortjeneste eller data), der opstår i forbindelse med denne Aftale eller Programmet, selvom vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Derudover overstiger vores samlede ansvar i forbindelse med denne Aftale og Programmet ikke de samlede henvisningsgebyrer, der er betalt eller skal betales til dig i henhold til denne Aftale.

Ansvarsfraskrivelse

Vi giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier eller erklæringer med hensyn til Programmet eller produkter, der sælges gennem Programmet (inklusive, uden begrænsning, garantier for egnethed, salgbarhed, ikke-krænkelse eller nogen underforståede garantier, der opstår som følge af en præstation, handel eller handelsbrug). Derudover fremsætter vi ingen erklæring om, at driften af ​​PS-Nielsen vil være uafbrudt eller fejlfri, og vi er ikke ansvarlige for konsekvenserne af afbrydelser eller fejl.

Uafhængig efterforskning

DU ANERKENDER, AT DU HAR LÆST DENNE AFTALE OG ACCEPTERER ALLE DENNE VILKÅR OG BETINGELSER. DU FORSTÅR, AT VI KAN TILSIGTIGT (DIREKTE ELLER INDIREKTE) SOLICIT-KUNDEHENVISNINGER PÅ BETINGELSER, DER KAN VÆRE ENDRE FRA DEM, DER ER BEGRUNDET I DENNE AFTALE, ELLER OPERATIVE WEB-SIDER, DER LIGNER ELLER KONKURRERER MED DIN WEBSTED. Du har uafhængigt evalueret ønsket om at deltage i programmet og stoler ikke på nogen repræsentation, garanti eller anden erklæring end fastsat i denne aftale.

Voldgift

Enhver tvist, der på nogen måde vedrører denne Aftale (herunder enhver faktisk eller påstået overtrædelse heraf), transaktioner eller aktiviteter under denne Aftale eller dit forhold til os eller et af vores tilknyttede selskaber skal underkastes fortrolig voldgift, bortset fra at, i det omfang du på nogen måde har overtrådt eller truet med at krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder, kan vi søge påbud eller anden passende retsafgørelse i enhver stat eller føderal domstol (og du giver samtykke til ikke-eksklusiv jurisdiktion og sted for sådanne domstole) eller enhver anden domstol med kompetent jurisdiktion . Voldgift i henhold til denne aftale skal foregå i henhold til de regler, der gælder for American Arbitration Association. Voldgiftsmandens kendelse er bindende og kan træffes som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiktion. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, må ingen voldgift i henhold til denne aftale knyttes til en voldgift, der involverer nogen anden part, der er underlagt denne aftale, hverken gennem klassevoldgiftssager eller på anden måde.

Diverse

Du må ikke overdrage denne aftale ved lov eller på anden måde uden vores forudgående skriftlige samtykke. Med forbehold af denne begrænsning er denne aftale bindende for, til fordel for og kan håndhæves over for parterne og deres respektive efterfølgere og tildelte. Vores manglende håndhævelse af din strenge udførelse af en bestemmelse i denne Aftale udgør ikke et afkald på vores ret til efterfølgende at håndhæve en sådan bestemmelse eller nogen anden bestemmelse i denne Aftale.

PS-Nielsens undladelse af at udøve eller håndhæve enhver ret eller bestemmelse i servicevilkårene udgør ikke et afkald på en sådan ret eller bestemmelse. Servicevilkårene udgør hele aftalen mellem dig og PS-Nielsen og styrer din brug af tjenesten under overordnede tidligere aftaler mellem dig og PS-Nielsen (inklusive, men ikke begrænset til, tidligere versioner af servicevilkårene).

Hvad mangler du?