Regler og vilkår

Alle auktioner afholdt af PS-NIELSEN følger dansk lovgivning.

 

  1. Registrering

Ved deltagelse i auktioner, forbeholder PS-NIELSEN sig retten til at kræve, at der oprettes en bruger på hjemmesidens erhvervsside. Køberegistrering, og derved retten til at byde på auktionsvarer, er betinget af, at navn, adresse, mail og telefonnummer oplyses korrekt. Ud fra disse oplysninger, vil der ved et køb, udstedes en faktura, med de oplyste data, som køber har oplyst i forbindelse med oprettelse på erhvervssiden. Hvis køber ønsker at ændre i disse oplysninger ved et hammerslag, har PS-NIELSEN ret til at kræve et administrationstillæg på 750 kr. (+ moms). PS-NIELSEN har til hver en tid ret til at kontrollere nye oprettelser af erhvervslogin ved registrering, f.eks. navn, adresse mm.

Firmanavn og CVR-nummer skal altid oplyses.

PS-NIELSEN kan altid, og uden begrundelse spærre for en brugers mulighed for deltagelse i auktioner, afholdt af PS-NIELSEN.

Der må ikke videregives brugernavn eller adgangskode til andre. PS-NIELSEN er ikke ansvarlig for tab, der skyldes uberettiget brug af et erhvervslogin. Med et erhvervslogin er man forpligtet til at beskytte sin konto, og sørge for, at andre ikke får adgang til kontoen og derved en budrunde.

Ved oprettelse af et erhvervslogin accepterer De, at De ikke må benytte en manuel eller automatisk metode til at overvåge eller kopiere vores auktion eller hjemmeside. De accepterer ligeledes, at der ikke foretages handlinger, som vil belaste PS-NIELSENs systemer. De accepterer endvidere, at der ikke afledes, kopieres eller ændres i produkter fra PS-NIELSENs hjemmeside, uden en skriftlig tilladelse fra PS-NIELSEN.

AL FÆRDSEL PÅ AUKTIONSSIDEN SKER PÅ EGET ANSVAR.

 

  1.  Varerenes tilstand

Alle varer sælges som beset.

Varerene kan være behæftet med fejl og mangler, men dette vil blive oplyst når varerne præsenteres eller beskrives i varebeskrivelsen. PS-NIELSEN foretager ikke funktionsduelighedsprøver af varer.

  1.  Ændringer

PS-NIELSEN forbeholder sig retten til at fjerne eller ændre i varer, der fremgår af auktionen, forlænge fristen, eller starte en auktion forfra, såfremt, at der er mistanke om misbrug eller fejl. PS-NIELSEN er ikke ansvarlig for afbrydelser eller anden teknisk fejl.

 

  1. Betaling

Faktura modtages pr. mail, og forventes at blive betalt med straksoverførsel senest 24 timer efter modtagelse af faktura. Er fakturaen ikke betalt inden tidsfristen, vil køber blive påmindet på mail. Såfremt, at denne påmindelse ikke udløser en betaling af den vundne vare på auktionen, vil der udsendes en rykker, som indbefatter 3 i alt. Fælles for disse 3 rykkere, er et rykkegebyr på 100 kr. Er betalingen ikke sket efter 3 rykkere, vil der fremsendes en inkassovarsel. Erhvervskundens konto vil herefter blive spærret, hvortil erhvervskunden udelukkes for webshoppen samt fremtidige auktioner. Ved manglende betaling af rykkerbeskrivelserne, vil betalingskravet fremsendes til et inkassobureau, uden advarsel, hvilket betyder flere omkostninger for erhvervskunden.

 

  1. Afhentning

Vundne og betalte varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum, medmindre, at andet er aftalt. PS-NIELSEN forbeholder sig retten til at videresælge varer, som ikke er betalt eller afhentet inden for den aftalte periode. Køber sørger selv for at afhente købte varer, som dog kan sendes på købers regning. Dette skal aftales ved auktionens afslutning. Såfremt, at ansatte hos PS-NIELSEN skal være behjælpelige med afmontering, læsning eller håndtering af varer, sker dette på købers ansvar og risiko. Skader på varer som følge heraf, er således købers fulde ansvar. Såfremt, at købte varer ikke afhentes inden for det aftalte tidsrum, og der ikke er aftalt andet med PS-NIELSEN, betaler køber 100 kr. + moms per påbegyndt uge.

 

  1. Tyveri

Alt tyveri meldes omgående til politiet.

 

  1. Fortrydelsesret

Der ydes ikke fortrydelsesret ved køb i forbindelse med auktioner. De kan ikke fortryde et køb og forvente tilbagebetaling ved at nægte afhentning af varer.

 

  1. Reklamation

Der ydes returret af varer, der ikke lever op til den standard, som angivet ved auktionen. Er fejl og mangler ved en vare ikke nævnt eller påpeget, enten skriftligt eller mundtligt ved afholdte auktioner, yder PS-NIELSEN en særlig fortrydelsesret og reklamation. PS-NIELSEN tager derfor det fulde ansvar, både for returnering og omkostninger som følge heraf. PS-NIELSEN forbeholder sig retten til at indgå i dialog med køber om den pågældende varer. PS-NIELSEN har som udgangspunkt ret til at undersøge om varens eventuelle fejl er kommunikeret, nævnt eller vist, enten skriftligt eller mundligt ved afholdte auktioner. Købelovens mangelsregler kan, alt ud fra de konkrete omstændigheder, tages i anvendelse.

 

  1. Klager

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos PS-NIELSEN kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@ps-nielsen.dk.